• امام زمان (عج) می فرمایند: هیچ چیزی و عملی همانند نماز، بینی شیطان را به خاک ذلّت نمی مالد و او را ذلیل نمی کند. (بحارالانوار: ج 53، ص 182، ضمن ح 11)

  • امام زمان (عج) می فرمایند: فضیلت تعقیب دعا و تسبیح بعد از نمازهای واجب نسبت به بعد از نمازهای مستحبّی همانند فضیلت نماز واجب بر نماز مستحبّ می باشد. (بحارالانوار: ج 53، ص 161، ضمن ح 3)

  • امام زمان می فرمایند: ملعون و نفرین شده است آن کسی که نماز صبح را عمداً تاخیر بیندازد تا موقعی که ستارگان ناپدید شوند. (بحارالانوار: ج 55، ص 16و ضمن ح 13، و ص 86، ص 60، ح 20)

  • امام زمان (عج) می فرمایند: بین خداوند و هیچ یک از بندگانش، خویشاوندی وجود ندارد. هرکس مرا انکار نماید از ما نیست و سرنوشت او همچون فرزند حضرت نوح (ع) خواهد بود. (بحارالانوار: ج 50، ص 227، ح 1، به نقل از احتجاج)

  • امام زمان (عج) می فرمایند: سجده شکر پس از هر نماز از بهترین و ضروری ترین سنّتها است. (وسائل الشّیعه: ج 6، ص 490، ح 3، بحارالانوار: ج 53، ص 161، ضمن ح 3)

  • امام زمان (عج) می فرمایند: برای تعجیل ظهور من بسیار دعا کنید که در آن فرج و حلّ مشکلات شما خواهد بود. (بحارالانوار: ج 53، ص 181، س 23، ضمن ح 10)

ای ولی عصر و امام زمان
ای سبب خلقت کون و مکان

ای به ولای تو ، تولای ما
مهر تو آئینه ی دل های ما

ای تن تو پاک تر از جان پاک
روح تو پرورده ی روحی فداک

چرخ ز طرف کمرت ؛ بنده ای
صبح ز خورشید رخت ؛ خنده ای

تا تو ز ما روی نهان کرده ای
خون به دل پیر و جوان کرده ای

خیز و ببین ای شه دنیا و دین
کفر گرفته همه روی زمین

عالم ما عالم دیگر شده
آینه ی دهر ، مکدر شده

شرع نبی یکسره بر باد رفت
دین ز کف بنده و آزاد رفت

گر نظر از راه عنایت کنی
جمله مهمات ، کفایت کنی

ای به تو امید همه خاکیان
بلکه امید همه افلاکیان

دیده ی خلقی همه در انتظار
کز پس این پرده شوی آشکار

محتجب از خلق جهان تا به کی؟
در پس این پرده نهان تا به کی؟

ما که به غیر تو نداریم کس
ای شه خوبان تو به فریاد رس

"ذاکر" بیچاره همه صبح و شام
می کند از دور به کویت سلام

خزائن الاشعار سید عباس جوهری متخلص به " ذاکر "