باسلام

به استحضار می رساند، با توجه به تداوم آلودگی هوا، کلاسهای آموزشی از طریق سامانه آموزش مجازی مدرسه برگزار می‌گردد. لذا خواهشمندیم با توجه به زمان‌بندی که در ادامه مطلب موجود است، نسبت به حضور در کلاسهای درسی اقدام بفرمایید.

* دروس هر زنگ مطابق برنامه هفتگی حضوری برگزار می‌شود.

* همچنین با توجه به نیاز به اطلاع‌رسانی آنی، خواهشمندیم نسب به عضویت در کانال پایه مربوطه در بله اقدام بفرمایید.

سامانه آموزش مجازی مدرسه:

lms.hmsh.ir

زنگ اول: 8:00 تا 9:15

استراحت: 9:15 تا 9:30

زنگ دوم: 9:30 تا 10:45

استراحت: 10:45 تا 11:00

زنگ سوم: 11:00 تا 12:15

استراحت: 12:15 تا 12:30

زنگ چهارم: 12:30 تا 13:45

موفق باشید