پایه یازدهم و پایه دوازدهم:

باسلام

بودجه‌بندی آزمون‌های دروس عمومی، به شرح زیر می باشد.

با آرزوی موفقیت

* => این پست به روز رسانی می شود.

 

پایه یازدهم

دین و زندگی : تا انتهای درس 6

عربی : درسهای 5 و 6

فارسی : تا آخر صفحه 60

زبان انگلیسی : student book تا انتهای صفحه ‌29 + work book تا انتهای صفحه 83

سواد رسانه‌ای : تا انتهای صفحه 30

تاریخ معاصر : تا انتهای درس 9

انسان و محیط زیست : 3 فصل ابتدایی کتاب

کاربرد فناوری های نوین : 2 فصل ابتدایی کتاب

کارگاه نوآوری و فناوری : تا پایان پودمان 2

 

 


 

پایه دوازدهم

دین و زندگی : تا انتهای درس 5

عربی : درس 1 و درس 2 تا پایان قواعد آن

آمادگی دفاعی : تا انتهای درس 6

هویت اجتماعی : تا انتهای صفحه 26

مدیریت خانواده و سبک زندگی : تا انتهای درس 8 - صفحات حذف شده: 6- 24- 25- 28- 35- 45- 46

سلامت و بهداشت : تا انتهای درس 7 - صفحات حذف شده: 3- 4- 5- 6 - 7- 14- 19- 25- 36- 46- 49- 60- 66- 74- 75- 76

فارسی : تا انتهای درس 6

اخلاق حرفه ای : پودمانهای  1، 2 و 3