کلیه پایه ها

باسلام

به استحضار می رساند، برنامه امتحانات باقی مانده به شرح زیر می باشد:

به روزرسانی => پایه دوازدهم | مباحث و زمان آزمون ساختمان هواپیما


پایه دهم | ساعت شروع آزمون 11 صبح

1 مردادماه - چهارشنبه : درس تئوری شعبات  |  کلیه مباحث تدریس شده به صورت آنلاین + صفحات اشاره شده از کتاب در تدریس آنلاین : صفحه ۴۱ تا ۷۵

5 مردادماه - یکشنبه : درس زبان فنی  |  Unit 11 + Unit 12

درس ریاضی بر اساس تمرینات ارسالی ارزیابی می شود.

درس آیرودینامیک بر اساس دوره حضوری و عملکرد کلاسی ارزیابی می شود.


پایه یازدهم | ساعت شروع آزمون 11 صبح

2 مردادماه - پنجشنبه : درس مواد هواپیما  |  کلیه مباحث تدریس شده به صورت آنلاین

7 مردادماه - سه شنبه : درس الکتریک | کلیه مباحث تدریس شده به صورت آنلاین + مبحث جدید جمع بندی

درس مقررات هواپیمایی آزمون کلیه مباحث تدریس شده به صورت آنلاین انجام شده است.

درس آلات دقیق بر اساس تمرینات ارسالی ارزیابی می شود.

درس ریاضی و فیزیک بر اساس تمرینات ارسالی ارزیابی می شود. تمرینات تجمیعی و نهایی بر روی سایت قرار گرفته است.


پایه دوازدهم | ساعت شروع آزمون 11 صبح

31 تیرماه - سه شنبه : درس سیستم هواپیما  |  کلیه مباحث تدریس شده به صورت آنلاین

6 مردادماه - دوشنبه : درس موتور هواپیما  | کمپرسور + واماندگی کمپرسور +air intake

     * برای درس موتور هواپیما، مباحث دیگری هم منتشر خواهد شد ولی در آزمون از مباحث دیگر سوالی طرح نخواهد شد.

11 مردادماه - شنبه : درس ناوبری  | کلیه مباحث تدریس شده به صورت آنلاین

13 مردادماه - دوشنبه : درس ساختمان هواپیما  | مابقی مباحث تدریس شده به صورت آنلاین که آزمونی از آنها طرح نشده است.


با آرزوی سلامتی و موفقیت