باسلام

برنامه ثبت نام ورودی های جدید سال تحصیلی ۱۳۹۹- ۱۴۰۰ به شرح زیر می باشد:


ثبت نام پایه دهم

با توجه به اینکه فرآیند ثبت نام آغاز شده است، می توانید جهت تعیین زمان مصاحبه با مدرسه تماس برقرار نمایید.


ثبت نام پایه یازدهم

با توجه به امکانی که از سال گذشته در دسترس قرار گرفته است، دانش آموزان پایه دهمی که مایل به تغییر رشته به موضوع هوانوردی هستند، می توانند با برقرار تماس با مدرسه و تعیین زمان مصاحبه اقدام نمایند.

شماره تماس مدرسه جهت تعیین زمان مصاحبه: 66559381-021