پایه یازدهم

باسلام

ضمن آرزوی موفقیت، با توجه به پایان آزمون های دروس عمومی و پیرو اطلاعیه های قبلی برنامه ارزیابی درس کارگاهی و دروس تخصصی در ادامه مطلب منتشر شده است.

به روزرسانی مهم: تغییر در برنامه کارگاهی

--> برنامه روزهای پنجشنبه لغو شده است.

--> برنامه روز یکشنبه 5 مردادماه لغو شده است.

باتشکر


برنامه کارگاه، گروه بندی دانش آموزان:

--> برنامه روزهای پنجشنبه لغو شده است.

--> برنامه روز یکشنبه 5 مردادماه لغو شده است.

دریافت گروه بندی کارگاه

دریافت زمان بندی حضور در کارگاه


توضیحات آزمون های تخصصی:

۱. انتشار ویدیوهای آموزشی باقی مانده دروس تخصصی از هفته دوم تیرماه آغاز خواهد شد.

۲. مانند برنامه آموزشی قبل از شروع دروس عمومی، پس از انتشار ویدیوهای و فایل‌های مربوطه هر مبحث، جهت برگزاری آزمون از مبحث تدریس شده اطلاع‌رسانی خواهد شد.

۳. دروس تخصصی آزمون پایانی نخواهند داشت و ترکیب نمرات زیر، نمره نهایی دروس را تشکیل خواهند داد:

     - آزمون‌های تستی آنلاین

     - تکالیف ارسالی آنلاین

     - نمرات ترم اول

    - ارزشیابی‌های گذشته که به صورت حضوری انجام شده بود.


توضیحات کلاس کارگاهی:

درس کارگاهی پایه یازدهم: شیت متال

1. دانش آموزان پایه یازدهم به 6 گروه تقسیم شده اند که با نام های : A B C D E F در برنامه مشخص شده اند.

2. کلاس های کارگاهی و ارزیابی دبیران از موارد موثر در نمره نهایی درس کارگاهی می باشد.

3. کلاس ها با حفظ رعایت فاصله گذاری اجتماعی در کارگاه برگزار خواهد شد.

4. با توجه به دستور العمل های بهداشتی رعایت موارد زیر الزامی است و در صورت عدم رعایت هر یک از این موارد متاسفانه از پذیرش دانش آموز معذور خواهیم بود.

     - همراه داشتن و استفاده از ماسک تنفسی

     - همراه بطری آب آشامیدنی و تغذیه مناسب و محفوظ.   بنابر الزام پروتکل، بوفه مدرسه تعطیل می باشد.

     - اطلاع به مدرسه در صورت داشتن بیماری های زمینه ای توسط اولیا محترم

     - اطلاع به مدرسه در صورت داشتن هر گونه اعلائم بیماری توسط اولیا محترم

     - همراه داشتن و استفاده از ماسک تنفسی

     - رعایت دستورالعمل های بهداشتی نصب شده در مدرسه و اعلام شده

     - عدم برقراری هر گونه ارتباط اجتماعی نزدیک با دوستان و کادر مدرسه (رعایت فاصله گذاری اجتماعی)

     - به همراه داشتن وسایل مورد نیاز کارگاهی - دانش آموزان امکان تبادل وسایل را با همدیگر نخواهند داشت

     - با توجه به عدم امکان حضور دانش آموزان در غیر از مدت برگزاری کلاس ها، لطفا نسبت به هماهنگی لازم برای رفت و آمد به موقع اقدام نمایید

5. کلاس ها از ساعت 9 الی 13 برگزار خواهد شد.

6. برنامه کلاسی و لیست گروه بندی تا آخر هفته منتشر خواهد شد.


موفق باشید