پایه دوازدهم

باسلام

ضمن آرزوی موفقیت، با توجه به پایان آزمون‌های عمومی پایه دوازدهم و پیرو اطلاعیه‌های قبلی، برنامه ارزیابی دروس تخصصی به شرح زیر می‌باشد.

به روزرسانی : انتشار گروه‌بندی به همراه زمان های حضور در شبیه ساز + بودجه بندی آزمون

به روزرسانی مهم : انتشار زمان‌بندی نفرات باقی مانده برای آزمون عملی

باتشکر


به روزرسانی مهم : انتشار زمان‌بندی نفرات باقی مانده برای آزمون عملی

دریافت گروه‌بندی حضور فوق العاده دانش آموزان باقی مانده


به روزرسانی : انتشار گروه‌بندی به همراه زمان های حضور در شبیه ساز + بودجه بندی آزمون - فقط درس تئوری پرواز

* با توجه به دستور العمل های بهداشتی رعایت موارد زیر الزامی است و در صورت عدم رعایت هر یک از این موارد متاسفانه از پذیرش دانش آموز معذور خواهیم بود.

     - همراه داشتن و استفاده از ماسک تنفسی

     - همراه بطری آب آشامیدنی و تغذیه مناسب و محفوظ.   بنابر الزام پروتکل، بوفه مدرسه تعطیل می باشد.

     - اطلاع به مدرسه در صورت داشتن بیماری های زمینه ای توسط اولیا محترم

     - اطلاع به مدرسه در صورت داشتن هر گونه اعلائم بیماری توسط اولیا محترم

     - همراه داشتن و استفاده از ماسک تنفسی

     - رعایت دستورالعمل های بهداشتی نصب شده در مدرسه و اعلام شده

     - عدم برقراری هر گونه ارتباط اجتماعی نزدیک با دوستان و کادر مدرسه (رعایت فاصله گذاری اجتماعی)

     - به همراه داشتن وسایل مورد نیاز کارگاهی - دانش آموزان امکان تبادل وسایل را با همدیگر نخواهند داشت

     - با توجه به عدم امکان حضور دانش آموزان در غیر از مدت برگزاری کلاس ها، لطفا نسبت به هماهنگی لازم برای رفت و آمد به موقع اقدام نمایید.

=> شکل برگزاری آزمون کارگاهی (فقط مخصوص درس تئوری پرواز) به شرح زیر می باشد:

     - برگزاری آزمون تشریحی | منبع آزمون: جزوه درسی از ابتدا + مباحث تدریس شده آنلاین

     - برگزاری آزمون عملی شبیه ساز

* با توجه به زمان بندی انجام شده، حضور به موقع دانش آموزان الزامی می باشد.

دریافت گروه بندی و زمان‌بندی


۱. انتشار ویدیوهای آموزشی باقی مانده دروس تخصصی از هفته دوم تیرماه آغاز خواهد شد.

۲. مانند برنامه آموزشی قبل از شروع دروس عمومی، پس از انتشار ویدیوهای و فایل‌های مربوطه هر مبحث، جهت برگزاری آزمون از مبحث تدریس شده اطلاع‌رسانی خواهد شد.

۳. دروس تخصصی آزمون پایانی نخواهند داشت و ترکیب نمرات زیر، نمره نهایی دروس را تشکیل خواهند داد:

     - آزمون‌های تستی آنلاین

     - تکالیف ارسالی آنلاین

     - نمرات ترم اول

    - ارزشیابی‌های گذشته که به صورت حضوری انجام شده بود.

۵. درس تئوری پرواز با توجه به ارزشیابی در شبیه‌ساز پرواز، نیاز به آزمون حضوری خواهد داشت که با توجه به پروتکل‌های بهداشتی، هفته دوم تیرماه لیست گروه‌بندی‌ها منتشر خواهد شد.

۶. با توجه به دستور العمل های بهداشتی رعایت موارد زیر الزامی است و در صورت عدم رعایت هر یک از این موارد متاسفانه از پذیرش دانش آموز معذور خواهیم بود.

     - همراه داشتن و استفاده از ماسک تنفسی

     - همراه بطری آب آشامیدنی و تغذیه مناسب و محفوظ.   بنابر الزام پروتکل، بوفه مدرسه تعطیل می باشد.

     - اطلاع به مدرسه در صورت داشتن بیماری های زمینه ای توسط اولیا محترم

     - اطلاع به مدرسه در صورت داشتن هر گونه اعلائم بیماری توسط اولیا محترم

     - همراه داشتن و استفاده از ماسک تنفسی

     - رعایت دستورالعمل های بهداشتی نصب شده در مدرسه و اعلام شده

     - عدم برقراری هر گونه ارتباط اجتماعی نزدیک با دوستان و کادر مدرسه (رعایت فاصله گذاری اجتماعی)

     - به همراه داشتن وسایل مورد نیاز کارگاهی - دانش آموزان امکان تبادل وسایل را با همدیگر نخواهند داشت

     - با توجه به عدم امکان حضور دانش آموزان در غیر از مدت برگزاری کلاس ها، لطفا نسبت به هماهنگی لازم برای رفت و آمد به موقع اقدام نمایید

موفق باشید