پایه دهم

باسلام

ضمن آرزوی موفقیت، با توجه به پایان آزمون های دروس عمومی و پیرو اطلاعیه های قبلی برنامه ارزیابی دروس کارگاهی و دروس تخصصی در ادامه مطلب منتشر شده است.

به روزرسانی : گروه بندی های حضور در کارگاه منتشر شده است.

به روزرسانی 2 : لیست اقلام مورد نیاز کارگاه و پوشش مورد نظر

باتشکر


به روزرسانی 2 : لیست اقلام مورد نیاز کارگاه و پوشش مورد نظر

- برای حضور د مدرسه لازم است که دانش آموزان از لباس معمول در مدرسه استفاده نمایند. (شلوارهای دارای پارگی - لباس های دارای نوشته و آرم های نامتعارف و نامربوط و ... مجاز نمی باشد)

- برای حضور در کارگاه لازم است که از لباس کارگاه استفاده شود.

- برای درس مدل هواپیما نیاز به تهیه دو عدد فوم برد با مشخصات زیر به همراه یک عدد نقشه می باشد:

     مشخصات:

      - 2 عدد فوم برد 100 در 70 با ضخامت 5 میلی متر (فوم برد 5mm - 100x70)

      - پلن هواپیما که در مدرسه تهیه می شود.


دریافت گروه بندی پنجگانه کارگاه:

توضیحات برگزاری کارگاه در ادامه موجود است. جهت دریافت لیست گروه بندی ها از لینک زیر استفاده نمایید:

دریافت لیست گروه بندی کارگاهی


توضیحات آزمون های تخصصی:

آزمون مباحث باقی مانده در تیرماه اعلام و به صورت آنلاین برگزار خواهد شد. شیوه نمره دهی همان شیوه ذکر شده در اطلاعیه پایان سال تحصیلی می باشد.


توضیحات کلاس های کارگاهی:

1. دانش آموزان پایه دهم به 5 گروه تقسیم شده اند که با نام های : A B C D E در برنامه مشخص شده اند.

2. کلاس های کارگاهی و ارزیابی دبیران از موارد موثر در نمره نهایی دروس کارگاهی می باشد.

3. کلاس ها با حفظ رعایت فاصله گذاری اجتماعی در کارگاه ها و نمازخانه برگزار خواهد شد.

4. با توجه به دستور العمل های بهداشتی رعایت موارد زیر الزامی است و در صورت عدم رعایت هر یک از این موارد متاسفانه از پذیرش دانش آموز معذور خواهیم بود.

     - همراه داشتن و استفاده از ماسک تنفسی

     - همراه بطری آب آشامیدنی و تغذیه مناسب و محفوظ.   بنابر الزام پروتکل، بوفه مدرسه تعطیل می باشد.

     - اطلاع به مدرسه در صورت داشتن بیماری های زمینه ای توسط اولیا محترم

     - اطلاع به مدرسه در صورت داشتن هر گونه اعلائم بیماری توسط اولیا محترم

     - همراه داشتن و استفاده از ماسک تنفسی

     - رعایت دستورالعمل های بهداشتی نصب شده در مدرسه و اعلام شده

     - عدم برقراری هر گونه ارتباط اجتماعی نزدیک با دوستان و کادر مدرسه (رعایت فاصله گذاری اجتماعی)

     - به همراه داشتن وسایل مورد نیاز کارگاهی - دانش آموزان امکان تبادل وسایل را با همدیگر نخواهند داشت

     - با توجه به عدم امکان حضور دانش آموزان در غیر از مدت برگزاری کلاس ها، لطفا نسبت به هماهنگی لازم برای رفت و آمد به موقع اقدام نمایید

5. کلاس ها از ساعت 9 الی 13 برگزار خواهد شد.

6. گروه بندی A B C D E تا آخر هفته منتشر خواهد شد.

7. برنامه کلاس ها را از لینک زیر دریافت بفرمایید.

دریافت لینک کلاس های کارگاهی