باسلام

به استحضار می رساند، بودجه بندی دروس پایه دهم به شرح زیر می باشد:

* این صفحه مرتب به روز می شود.

به روزرسانی-> بودجه بندی تمام دروس تکمیل شد

به روزرسانی-> آزمون های درس جغرافی و استان شناسی


ورود به سامانه آزمون


* جهت رفاه حال دانش آموزان و متناسب شدن حجم آزمون دروس جغرافی و استان شناسی، آزمون این دو درس در دو روز مجزا طبق برنامه زیر برگزار می شود.

شروع امتحانات : سه شنبه 20 خردادماه - منبع کتاب آموزشی است

دینی : از درس 7 تا انتهای کتاب

عربی : درس 3 و 4

فارسی : از درس 9 تا انتهای کتاب

جغرافی : از درس 6 تا انتهای کتاب

الزامات محیط کار : دو پودمان انتهای کتاب

استان شناسی : کل کتاب


* برنامه آزمون های آنلاین تستی دروس عمومی پایه دهم – ساعت برگزاری (امکان ورود به آزمون) : صبح ساعت 9 الی 9:45  - منبع کتاب آموزشی است

سه شنبه 20 خرداد : دینی 1

پنجشنبه 22 خرداد : عربی 1

شنبه 24 خرداد : فارسی 1

دوشنبه 26 خرداد : جغرافی

سه شنبه 27 خرداد : الزامات محیط کار

شنبه 31 خرداد : استان شناسی

جهت کسب اطلاعات بیشتر به اطلاعیه مربوطه مراجعه نمایید.


موفق باشید