باسلام

به استحضار می رساند، بودجه بندی دروس پایه یازدهم به شرح زیر می باشد:

* این صفحه مرتب به روز می شود.

به روزرسانی-> بودجه بندی تمام دروس تکمیل شد

ورود به سامانه آزمون


شروع امتحانات : سه شنبه 20 خردادماه - منبع کتاب آموزشی است

درس دینی : از درس7 تا انتهای کتاب

درس عربی : از درس 7 تا انتهای کتاب

فارسی :  از درس 10 تا انتهای 14 | متن کتاب + توضیحات ارائه شده در کلاس | تمرینات جهت ارسال به دبیر است

تاریخ معاصر: از درس 9 تا 20

انسان و محیط زیست : از فصل 4 تا انتهای کتاب

فناوریهای نوین : دو فصل آخر

کارآفرینی : از پودمان 3 و 4 و 5


برنامه امتحانی

* برنامه آزمون های آنلاین تستی دروس عمومی پایه یازدهم – ساعت برگزاری (امکان ورود به آزمون) : صبح ساعت 11 الی 11:45 - منبع کتاب آموزشی است

سه شنبه 20 خرداد : دینی 2

پنجشنبه 22 خرداد : عربی 2

شنبه 24 خرداد : فارسی 2

دوشنبه 26 خرداد : تاریخ معاصر

شنبه 31 خرداد : انسان و محیط زیست

دوشنبه 2 تیر : فناوری های نوین

چهارشنبه 4 تیر : کارآفرینی

پنجشنبه 5 تیر : سواد رسانه ای {پودمانی} - {حذف}

جهت کسب اطلاعات بیشتر به اطلاعیه مربوطه مراجعه نمایید.


موفق باشید