باسلام

به استحضار می رساند، بودجه بندی دروس پایه دوازدهم به شرح زیر می باشد:

* این صفحه مرتب به روز می شود.

تغییر زمان آزمون های دروس مدیریت خانواده و آمادگی دفاعی

تکمیل بودجه بندی آمادگی دفاعی

ورود به سامانه آزمون


درس دینی : از درس 6 تا انتهای کتاب

درس عربی : از درس 2 تا انتهای کتاب

اخلاق حرفه ای : از پودمان چهارم و پومان پنجم

هویت اجتماعی : از درس 8 تا انتهای کتاب

درس فارسی : از درس 7 تا انتهای کتاب

سلامت و بهداشت : از درس 8 تا انتهای کتاب

آمادگی دفاعی : فصل هفتم : درس 7 تا انتهای کتاب

مدیریت خانواده : از درس 11 تا انتهای کتاب


برنامه امتحانی

* برنامه آزمون های آنلاین تستی دروس عمومی پایه دوازدهم – ساعت برگزاری (امکان ورود به آزمون) : صبح ساعت 10 الی 10:45  - منبع کتاب آموزشی است

شنبه 17 خرداد : دینی 3

دوشنبه 19 خرداد : عربی 3

چهارشنبه 21 خرداد : اخلاق حرفه ای

پنجشنبه 22 خرداد : هویت اجتماعی

شنبه 24 خرداد : فارسی 3

دوشنبه 26 خرداد : سلامت و بهداشت

شنبه 31 خرداد : مدیریت خانواده

یکشنبه 1 تیر : آمادگی دفاعی

جهت کسب اطلاعات بیشتر به اطلاعیه مربوطه مراجعه نمایید.


موفق باشید