باسلام

 

به استحضار می رساند، برنامه تحویل دفاتر دروس عربی و دینی در سال تحصیلی 99-98 مطابق اعلام گذشته به شرح زیر می باشد.

به روزرسانی: مربوط به تمامی پایه ها در تاریخ 11 خردادماه 

1. دانش آموزان تا 31 خردادماه فرصت دارند که دفتر خود را به شماره مدرسه ارسال نمایند.

2. تمارینی که در دفتر باید نوشته شده باشد به تفکیک پایه ها در انتهای این متن آمده است.

3. جهت حفظ نکات بهداشت: نیازی به تحویل دفاتر نیست و از طریق ارسال تصویر به واتس اپ مدرسه امکان تحویل تمارین هست.

4. بر روی دفاتر نام، نام خانوادگی و کلاس دانش آموز مشخص شده باشد.

5. دانش آموزانی که دفتر خود را زودتر ارسال نمایند، از امتیاز تکمیلی بهره مند خواهند شد. (قبل از آزمون)

6. برای درس دینی نیازی به یادداشت در دفتر نیست و تحویل دفتر برای این درس لغو شده است.

پایه دوازدهم

دینی: درسهای 6 تا 10 {حذف}

عربی: ترجمه درسهای 2 و 3 - تمرینهای درسهای 2 و 3


پایه یازدهم

دینی: درسهای 7 تا 12 {حذف}

عربی: ترجمه درسهای 7 و 8 - تمرینهای درسهای 7 و 8


پایه دهم

دینی: درسهای 7 تا 10 {حذف}

عربی: ترجمه درسهای 3 و 4 - تمرینهای درسهای 3 و 4


موفق باشید