باسلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات

مطابق با اعلام وزارت آموزش و پرورش، مدارس از تاریخ 99/02/27 روز شنبه جهت رفع اشکال بازگشایی می‌شوند.

شرح و چگونگی پیاده‌سازی این برنامه، در ادامه می‌آید. باتشکر

نکاتی که لازم است به آن توجه نماییم:

1. مطابق با ابلاغ انجام شده، حضور در مدرسه اختیاری بوده و صرفاً جهت رفع اشکال می‌باشد.

بنابراین برنامه آموزش آنلاین و مجازی مطابق روش قبلی خود ادامه پیدا می‌کند. لذا می‌توانید برای اشکال‌هایی که دارید از ظرفیت‌های آموزش مجازی و کانال‌ها استفاده بفرمایید.

2. دانش‌آموزان در صورت مراجعه به مدرسه لازم است که دستکش و ماسک به همراه داشته باشند و از آنها استفاده نمایند.

3. جهت حفظ سلامت دانش‌آموزان دیگر و دبیران، از ورود دانش‌آموزانی که کسالت داشته باشند، جلوگیری به عمل می‌آید.

4. با توجه به اینکه حضور در مدرسه صرفاً جهت رفع اشکال است و ارتباط و برخورد کمتر باعث بالاتر رفتن ایمنی می‌شود؛ لذا خواهشمند است به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنید که پس از اتمام رفع اشکال امکان خروج و ترک مدرسه مهیا باشد.

5. جهت رفع اشکال دانش‌آموزان طبقه پایین و برای رفت و آمد، درب ورودی حیاط در نظر گرفته شده است.

6. بخش اداری همانند گذشته مشغول به خدمات دهی خواهد بود.

7. در حال حاضر جهت رفع اشکال، هر روز تعدادی از دبیران از ساعت 9 الی 13 در مدرسه حضور خواهند داشت؛ لذا خواهشمندیم با توجه به درسی که مدنظر دارید، مطابق برنامه مراجعه بفرمایید.

برنامه حضور دبیران برای روز شنبه مورخ 99/02/24

جناب آقای صالحی | جناب آقای خزاعی | جناب آقای چراغیان

ریاضی دهم | ناوبری هوایی | دینی و عربی کلیه پایه‌ها

با آرزوی سلامتی و موفقیت