باسلام

به استحضار می رساند، هنرستان زیر مجموعه آموزش و پرورش می باشد، لذا هر گونه تعطیلی و تغییر در برنامه کاری هنرستان مستلزم اعلام از طریق مراجع رسمی خواهد بود.

از تمامی اولیا گرامی تقاضا مندیم نسبت به یادآوری نکات بهداشتی به دانش آموزان عزیز توجه لازم را داشته باشند.

با آرزوی سلامتی

هنرستان مجمع صنعت