باسلام

با توجه به لغو امتحانات روز شنبه 4 خردادماه، تغییر اولیه برنامه امتحانات به شرح زیر می باشد:

*(تغییرات بعدی در اولین جلسه امتحان به دانش آموزان اطلاع رسانی می شود)*

ساعت شروع امتحانات بدون تغییر خواهد بود.


پایه دهم (اول):

سه شنبه 7 خردادماه => جغرافیای عمومی و استان شناسی


پایه یازدهم (دوم):

برنامه امتحانی بدون تغییر - زمان امتحان لغو شده در جلسه امتحانی اعلام می گردد.


پایه دوازدهم (سوم):

سه شنبه 7 خردادماه => ناوبری