باسلام

به اطلاع می رساند، امتحان روز شنبه مورخ 4 خردادماه مطابق با اعلام اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران، لغو گردیده است.

تغییرات بعدی برنامه امتحانات از طریق پیامک و سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

مابقی امتحانات طبق برنامه امتحانی برگزار خواهد شد.

باتشکر