باسلام

به دستور وزارت آموزش و پرورش، امتحان روز شنبه مورخ ١ دیماه لغو شده است. تاریخ برگزاری امتحان لغو شده متعاقبا اعلام خواهد شد.

بقیه امتحانات مطابق برنامه اعلام شده انجام می شود.