باسلام

به اطلاع می رساند، کارنامه های دانش آموزان پایه دهم در روز یکشنبه مورخ ۱۰ تیرماه و دانش آموزان پایه یازدهم مورخ ۱۲ تیرماه توزیع خواهد شد.

* جهت دریافت کارنامه به جناب آقای خاتمی مراجعه نمایید.

* در صورتی که امکان مراجعه در روزهای ذکر شده را نداشتید، فقط در روزهای فرد (یکشنبه و سه شنبه) آتی مراجعه نمایید.

باتشکر