باسلام

به اطلاع می‌رساند، امتحانات ترم اول سال تحصیلی ٩۶-٩٧ به تعویق افتاده و از تاریخ شنبه نهم دی ماه ٩۶ امتحانات برگزار می شود.

کلاس های درسی و برنامه مدرسه مطابق هفته های گذشته از روز دوم دی ماه ۹۶ تشکیل می شود.