باسلام

عکس‌های منتشر شده مربوط به روز اول مهر می‌باشد. به مرور عکس‌های دیگر هم منتشر خواهد شد.

با کلیک بر روی عکس‌های نسخه با کیفیت تر آنها در اختیارتان قرار می‌گیرد.

aviation school 1

aviation school 2