باسلام

مسئولین مدرسه با حضور در مرکز آتش نشانی منطقه، از کارکنان این مزکز تجلیل نمودند و یاد و خاطره در گذشتگان حادثه پلاسکو را گرامی داشتند.

در ادامه مطب عکس های این مراسم قابل مشاهده است.