پایه یازدهم و پایه دوازدهم:

باسلام

به استحضار می‌رساند، پیرو اطلاعیه قبلی بودجه‌بندی امتحانات نیمسال دوم به شرح زیر می‌باشد.

با آرزوی موفقیت

 

* این پست به روز می‌شود.

 

* مهلت ورود به فرآیند آزمون 3 دقیقه می‌باشد. پس از مهلت اعلام شده، امکان ورود به آزمون وجود نخواهد داشت.

 


 

پایه یازدهم - ساعت شروع آزمون 10 صبح

* دروس عمومی:

۱. تاریخ معاصر: از ابتدای درس 1 تا انتهای درس 17

۲. زبان انگلیسی: هر دو کتاب تا انتها

۳. فارسی: تا انتهای صفحه 137

۴. دینی: از ابتدای درس 7 تا انتهای کتاب

۵. عربی: درسهای 7 و 8

۶. سواد رسانه‌ای: تا انتهای صفحه 120

۷. کاربرد فناوری‌های نوین: پودمان 3 تا 5

۸. انسان و محیط زیست: فصل 4 تا 7

۹. کارگاه نوآوری و کارآفرینی: پودمان 3 تا 5

* دروس تخصصی:

۱۰. الکتریک: تمامی مباحث جزوه

۱۱. آلات دقیق: از اول جزوه تا انتهای مبحث VOR

۱۲. شیت متال: تمامی مباحث جزوه

۱۳. مواد هواپیما: از ابتدای منیزیوم تا انتهای جزوه

۱۴. مقررات هوایی: 1-مدارک و شرایط لازم جهت صدور گواهینامه صلاحیت پرواز از اول تا آخر | 2-آیین نامه صدور اجازه پرواز مخصوص از اول تا آخر |  3-آیین نامه وسایل اطفا حریق از اول تا آخر  | 4- آیین نامه علامت گذاری درهای اضطراری هواپیما | 5-سایر قوانین و مقررات هواپیمایی ۶ضمیمه ۲ ایکائو بطور کامل | 7-انواع فرودگاهها | 8-علامت ثبت و ملیت هواپیما | 9-اختصارات انگلیسی و فارسی

۱۵. ریاضی | آزمون تشریحی: از ابتدای تا صفحه 83

۱۶. فیزیک | آزمون تشریحی: فصل اول و دوم

 


 

پایه دوازدهم - ساعت شروع آزمون‌های غیرحضوری  12 ظهر و آزمون‌های حضوری 10 صبح

*دروس عمومی:

۱. اخلاق حرفه‌ای: پودمان 4 و 5

۲. فارسی: کلیه دروس کتاب درسی به غیر از حذفیات اعلام شده در جلسه 22 اردیبهشت ماه | حضوری

۳. آمادگی دفاعی: از ابتدای درس 7 تا انتهای کتاب بجز صفحات 66 تا 74 و 83 تا 111 که فعالیت عملی می‌باشد. به سوالات دبیر هم به عنوان منبع مراجعه شود. | حضوری

۴. دینی: از ابتدای درس 6 تا انتهای کتاب | حضوری

۵. عربی: از ابتدای صفحه 24 تا انتهای کتاب | حضوری

۶. هویت اجتماعی: از بخش تدریس شده در ترم دوم و از سوالات مطرح شده در کلاس | حضوری

۷. سلامت و بهداشت: از درس 8 تا انتهای کتاب | حضوری

۸. مدیریت خانواده و سبک زندگی: از درس 9 تا انتهای کتاب | حضوری

* دروس تخصصی:

۹. تئوری پرواز: کل جزوه تدریس شده در سال تحصیلی

۱۰. سیستم هواپیما: کلیه مباحث تدریس شده از ابتدای سال

۱۱. ساختمان هواپیما: فصل پنجم: سیستم کنترل پرواز | فصل ششم: ارابه فرود هواپیما | فصل هفتم: تایر هواپیما | فصل هشتم: ترمز هواپیما

۱۲. هواشناسی: Section B و Section C شامل مباحث: رطوبت | تغییرات حالت فیزیکی آب | رطوبت نسبی | دمای نقطه شبنم | کل مبحث ابرها | کانتریل یا دنباله‌های تراکم | کل مباحث بارش | توده های هوا | جبهه ها | طوفانهای تندری | توربولانس | دید

۱۳. موتور هواپیما: مباحث جت هواپیما

۱۴. ناوبری: کلیه مباحث جزوه